UAB VITEKA

UAB VITEKA

Antagynės st. 38
47164 Kaunas
Lithuania
Mon.
 • 10:00 - 19:00
Tue.
 • 10:00 - 19:00
Wed.
 • 10:00 - 19:00
Thu.
 • 10:00 - 19:00
Fri.
 • 10:00 - 14:00
Sat.
Sun.
Bioshop

Bioshop

Savanorių ave. 141
44145 Kaunas
Lithuania
Mon.
 • 09:00 - 18:00
Tue.
 • 09:00 - 18:00
Wed.
 • 09:00 - 18:00
Thu.
 • 09:00 - 18:00
Fri.
 • 09:00 - 18:00
Sat.
 • ---
Sun.
 • --